استودیو هنر متفاوت


پروژه های اخیر

در تجارت و دانش معاصر، پروژه یک اقدام مهم فردی و یا جمعی، معمولا مستلزم تحقیقات یا طراحی میباشد که توسط یک دستگاه برای رسیدن به هدفی خاص با دقت برنامه ریزی میشود.
برخی از پروژه های در حال انجام و اجراء شده توسط استودیو هنر متفاوت را باهم ببینیم...

FIND US

تلفن تمای
02188340449
آدرس
تهران - خیابان طالقانی - شماره 180

عضو خبرنامه ما شوید
Trust us! You will never receive spams from us.