استودیو هنر متفاوت
ساخت ویدئوتبلیغاتی

Video

گری واینرچاک گفت : هیچ اهمیتی نداره که چه کار میکنی، کار تو گفتن داستانته! بگذار هنر متفاوت شهرزاد قصه گویتان باشد...
خدمات دپارتمان:
• تیزر تبلیغاتی
• ویدیوی معرفی محصول
• محتوای شبکه های مجازی
• موزیک ویدیو
• ایده پردازی، سناریو و استوری بورد

ERFAN TEXTILE

مشخصات پروژه

موضوعافتتاحیه شعبه

تکنیک ساخترئال

کیفیت ویدیو1920x1080 Full HD

سال ساخت2015

Timing:00:02:23

STUDIO BAZIZ

مشخصات پروژه

موضوعتبلیغات بازی آنلاین کودک

تکنیک ساخترئال - موشن گرافیک

کیفیت ویدیو1920x1080 Full HD

سال ساخت2015

Timing:00:00:46

ZHINO EVENT PLANNERS

مشخصات پروژه

موضوعتشریفات مجالس

تکنیک ساخترئال

کیفیت ویدیو1920x1080 Full HD

سال ساخت2015

Timing:00:01:27

PEIKO

مشخصات پروژه

موضوعتیزر تلویزیونی لوازم آشپزخانه پیکو

تکنیک ساختموشن گرافیک - ویژوال افکت

کیفیت ویدیو1920x1080 Full HD

سال ساخت2016

Timing:00:00:36

MOPPEK

مشخصات پروژه

موضوعتیزر تلویزیونی لوازم آشپزخانه پیکو

تکنیک ساختویژوال افکت - رئال

کیفیت ویدیو1920x1080 Full HD

سال ساخت2016

Timing:00:00:27

TIVA TAHRIR

مشخصات پروژه

موضوعقرعه کشی باشگاه مشتریان

تکنیک ساختموشن گرافیک

کیفیت ویدیو1920x1080 Full HD

سال ساخت2017

Timing:00:01:18

MOPPEK

مشخصات پروژه

موضوعتشریفات مجالس

تکنیک ساخترئال

کیفیت ویدیو1920x1080 Full HD

سال ساخت2015

Timing:00:01:27

MOPPEK

مشخصات پروژه

موضوعتیزر تلویزیونی لوازم آشپزخانه پیکو

تکنیک ساختموشن گرافیک - ویژوال افکت

کیفیت ویدیو1920x1080 Full HD

سال ساخت2015

Timing:00:01:27

MOPPEK

Service Details

Video Genre:HTML5-Css3

Quality:1920x1080 Full HD

Year:2015

Timing:00:02:44

MOPPEK

Service Details

Video Genre:HTML5-Css3

Quality:1920x1080 Full HD

Year:2015

Timing:00:02:44

MOPPEK

Service Details

Video Genre:HTML5-Css3

Quality:1920x1080 Full HD

Year:2015

Timing:00:02:44

MOPPEK

Service Details

Video Genre:HTML5-Css3

Quality:1920x1080 Full HD

Year:2015

Timing:00:02:44

MOPPEK

Service Details

Video Genre:HTML5-Css3

Quality:1920x1080 Full HD

Year:2015

Timing:00:02:44

MOPPEK

Service Details

Video Genre:HTML5-Css3

Quality:1920x1080 Full HD

Year:2015

Timing:00:02:44

MOPPEK

Service Details

Video Genre:HTML5-Css3

Quality:1920x1080 Full HD

Year:2015

Timing:00:02:44

Let’s make yours